Klausimėlis gyvenantiems Lietuvoje


Pagal vieną neseną tyrimą paaiškėjo, kad net 82% 9-12 klasių moksleivių galvoja apie trumpalaikę ar ilgalaikę emigraciją. Ar taip galvoja tik moksleiviai ar ir platesnė Lietuvoje gyvenančių bendruomenė. Smalsu, kokia bendra statistika paaiškės čia.

 1. Ar galvojate apie emigraciją?

  1. Taip, norėčiau išvykti visam laikui
  2. Išvykčiau tik laikinai - dirbti
  3. Išvykčiau tik laikinai - mokytis
  4. Išvykčiau tik laikinai - dėl kitų priežasčių
  5. Ne, negalvoju
  234 votes
  Pasidalinti rezultatu