Testas: Kokio dalyko mokytojas būtum?


Atsakyk į klausimus ir sužinok, kokio dalyko mokytoju būti tau labiausiai tiktų. Pasidalink rezultatais su draugais ir patikrink ar jie užskaito.

 1. 1 Koks dalykas buvo tavo mėgstamiausias?

  1. Humanitariniai mokslai (istorija, lietuvių kalba ir t.t.)
  2. Gamtos mokslai
  3. Matematika
  4. Menai
  5. Kūno kultūra
  6. Užsienio kalbos
 2. 2 Ar dažnai pakliūdavai į bėdą mokykloje?

  1. Niekada
  2. Kartą ar du
  3. Buvau linkęs maištauti
  4. Nuolat
 3. 3 Kokio dalyko labiausiai nemėgai?

  1. Humanitarinių mokslų
  2. Gamtos mokslų
  3. Matematikos
  4. Menų
  5. Kūno kultūros
  6. Užsienio kalbų
 4. 4 Ar dažnai atsakinėdavai į klausimus pamokose?

  1. Niekada
  2. Kartą per savaitę
  3. Kelis kartus per savaitę
  4. Keldavau ranką po kiekvieno klausimo
 5. 5 Koks tavo bendras pažymių vidurkis?

  1. 9-10
  2. 7-8
  3. 5-6
  4. Dar prastesni
 6. 6 Ar pasakytum, kad mokykloje buvai „KIETAS“?

  1. Taip, bet nežinau ar taip manė kiti
  2. Tada nemaniau, bet dabar galvoju, kad buvau „kietas“
  3. Taip, aš buvau „kietas“ ir visi taip galvojo!
  4. Nemanau, kad buvau „kietas“, bet man tas pats
 7. 7 Kas buvo tavo draugai mokykloje?

  1. Turėjau porą labai artimų draugų
  2. Bendraudavau su visais ir nepriklausiau vienai grupei
  3. Turėjau vieną labai artimų draugų grupę
  4. Turėjau tik vieną geriausią draugą
 8. 8 Kaip sutardavai su mokytojais?

  1. Man nepatiko nei vienas mokytojas
  2. Buvau geras mokinys, todėl mokytojai mane mėgo
  3. Jie buvo neblogi, bet nei vienas nepadarė man didelio įspūdžio
  4. Nemanau, kad bent vienas iš jų mane iš tikro pažino
 9. 9 Ką veikdavai per ilgąją pertrauką?

  1. Trindavausi prie klasės
  2. Norėdavau pertrauką praleisti vienas
  3. Su draugais bėgdavom į lauką
  4. Pertrauką praleisdavau vis su kitais žmonėmis
 10. 10 Ar tau patiko mokykla?

  1. Patiko tik mokytis
  2. Patiko tik bendrauti su kitais
  3. Patiko viskas
  4. Nepatiko

Testas: Kokio dalyko mokytojas būtum?

Created on
 1. Quiz result

  DORINIO UGDYMO MOKYTOJAS

  Esi labai dorovingas žmogus. Tau geriausiai tiktų mokyti kitus TIKYBOS ar ETIKOS. Tikriausiai tai priklauso nuo tavo ryšio su bažnyčia.

  Pasidalinti rezultatu
 2. Quiz result

  LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJAS

  Dievini lietuviškus keiksmažodžius ir skaitymą. Drąsiai galėtum pamokyti kitus literatūros ir gimtosios kalbos vingrybių.

  Pasidalinti rezultatu
 3. Quiz result

  UŽSIENIO KALBOS MOKYTOJAS

  Dievini keliones ir kitų kultūrų pažinimą. Kalbos yra tavo stiprioji pusė, todėl mielai pravestum pamokėlę kitiems nesusipratėliams.

  Pasidalinti rezultatu
 4. Quiz result

  MATEMATIKOS MOKYTOJAS

  2+2=4,
  Tamsta proto tu turi!

  Pasidalinti rezultatu
 5. Quiz result

  GAMTOS MOKSLO MOKYTOJAS

  Tau geriausiai limpa biologijos, chemijos ar fizikos mokytojo vardas. Nenuvilk mūsų! 

  Pasidalinti rezultatu
 6. Quiz result

  ISTORIJOS/ GEOGRAFIJOS MOKYTOJAS

  Rodos gerai pažįsti pasaulį ir jo kilmę bei mėgsti pasakoti keisčiausias istorijas.

  Pasidalinti rezultatu
 7. Quiz result

  MENO/ TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJAS

  Tikrai išmanai kažką iš šių sričių:
  dailė, muzika, teatras, šokis, grafinis dizainas, filmų kūrimas, fotografija, kompiuterinės muzikos technologijos, menų pažinimas, atekstilė ir apranga, taikomasis menas, verlsas, mechanika.

  Pasidalinti rezultatu
 8. Quiz result

  KŪNO KULTŪROS MOKYTOJAS

  Esi sveikas ir sportiškas bei mėgsti aktyvią veiklą. Čiupk švilpuką ir pravesk mankštelę visiems draugams!

  Pasidalinti rezultatu